Úvodní stránka » Časté otázky

Co je Opelkova metoda postklasické homeopatie?

Díl 1. Jak funguje homeopatie

Díl 2. Jak vznikla homeopatie

Díl 3. Jaký je rozdíl mezi klasickou a postklasickou homeopatií

Díl 3. Homeopatie jako celostní metoda

Díl 5. Akutní versus hloubková léčba

Na co se mám připravit a  jak probíhá homeopatické vyšetření a následná léčba?

Nejdůležitější je první vstupní vyšetření, které zpravidla trvá 2 hodiny. Za tu dobu se zaměříme na vaše současné fyzické problémy, projdeme si spolu váš život od narození až po současnost a jakými nemocemi jste prošli, pobavíme se o tom, jak se cítíte a jaké byly zásadní okamžiky ve vašem životě a také se budeme věnovat rodinné anamnéze. Pro vás návštěva končí a nám začíná zdlouhavý proces zpracování celého případu, při kterém využíváme odbornou literaturu, či konzultujeme případy s ostatními kolegy. Poté dostáváte svoji první sérii léků (většinou 4 léky) a začínáte svoji léčbu. Každý lék se bere cca 7 dní a následně poté se čeká 14 dnů, jak vaše tělo zareaguje. Po odeznění reakcí začínáte další lék atd. Zhruba po 4 měsících by měla být kontrola, kde probereme a zkontrolujeme, co se zlepšilo, jaké byly reakce, popřípadě zda se objevili nějaké další symptomy.  

Jaká je reakce po léku?

To, jaká reakce nastane po léku je naprosto individuální záležitost. Závisí to především na tom, co všechno v sobě máte uložené a čím jste v životě prošli. Mohou se vám např. začít vracet nepříjemné věci z vašeho života, které jste nechtěli řešit, které jste v sobě potlačili. Můžete cítit vztek nebo jiné potlačené emoce, které jste se dosud neodvažovali projevit. Mohou se vám začít vybavovat nejrůznější situace z vaší minulosti, na něž již jste dávno zapomněli. Na fyzické úrovni se vám mohou vracet nemoci, které jste již kdysi prodělali, můžete se cítit unavení. Tyto stavy však postupně odezní a vy najdete rovnováhu. 

Může homeopatická léčba ublížit?

Homeopatické léky do člověka nic nepřidávají, jen uvolňují, rozpouštějí to zablokované v nás. Proto, jsou-li dodrženy základní zásady léčby klasickou homeopatií (užití pouze jednoho léku v jednom čase, nekombinování více homeopatických léků dohromady apod...), tato léčba nám nemůže nikterak ublížit, může nám pouze pomoci uvolnit to, co v nás bylo a je nashromážděné, a co z nás prostřednictvím homeopatických zhoršení odchází pryč. Homeopatická zhoršení jsou tedy důležitou součástí léčby klasickou homeopatií, neboť nám pomáhají zbavovat se naší zátěže z minulosti - fyzické i psychické, a umožňují nám tak, abychom si tuto zátěž s sebou již nenesli do budoucnosti (a neměli z těchto neřešených věcí v budoucnosti nějakou vážnější patologii - fyzickou či psychickou). Homeopatické zhoršení je tedy určitá forma očisty - psychické, fyzické, nebo obojí, a jejich prostřednictvím si pracujete na zlepšování svého zdravotního stavu do budoucnosti - léčba klasickou homeopatií je tedy výborná prevence.

Jak užívat homeopatické léky?

Léky by měly přijít do kontaktu přímo s nervovými receptory, proto 10 minut před a 10 minut po podání homeopatického léku nic nejezte, nepijte, nekuřte, nežvýkejte a nečistěte si zuby. Ústa by měla zůstat čistá. Homeopatické léky se cucají a nezapíjí se. Pozor receptory jsou i na kůži, proto se  léků nedotýkejte rukama, jinak by to bylo stejné jako si je dát do pusy. Také by léky neměly  přijít do styku s žádnými kovovými předměty (např. lžička), jde o to, že kovy mají jisté vlastnosti přenosu informací, a mohla by se tak pozměnit informace homeopatického léku. Neužívejte žádné jiné homeopatické léky, procházíte-li léčbou prostřednictvím klasické homeopatie, aby tím účinek léčby nebyl negativně narušen!!!

Jak skladovat homeopatika?

Víte, že Hannemanovy léky mají přes 200 let a stále fungují? Při vhodném skladování se jim nic nestane, i přesto, že na nich je doba expirace (ta musí být podle zákona na každém léku). Léky jsou nositeli informace a frekvence, je tedy důležité abychom se při skladování vyhnuli jakémukoliv místu, kde by na léky působilo dlouho nějaké záření. Uchovávejte je mimo dosah elektro záření z PC, mobilního telefonu, TV atd., ne na přímém slunečním světle, nejlépe v tmavé uzavřené skříni  a nejlépe ve skle.